Spájame interiér a marketing do harmonického celku

Ku každému projektu pristupujeme individuálne. Prvým krokom vytvorenia konceptu obchodného priestoru je preto vždy analýza požiadaviek klienta a jeho firemnej identity, predpokladov priestorov a okolia predajne, ako aj skladby sortimentu či zákazníkov.

Interiér

▫     návrh koncepcie a dispozície priestoru
▫     interiérová štúdia s 3D zobrazením návrhu
▫     vytvorenie podkladov a výkresov pre realizáciu
▫     výber materiálov a prvkov interiéru
▫     autorský dozor pri realizácii

Marketing

▫     optimalizácia skladby a prezentácie sortimentu
▫     zakomponovanie firemnej identity do návrhu interiéru
▫     zladenie grafických prvkov s interiérom predajne
▫     zhotovenie informačných a propagačných materiálov
▫     vonkajšie označenia prevádzky

Kontakt

concepta s.r.o.

info@concepta.sk
+421 908 391 037